Un extras de carte funciară reprezintă un document oficial emis de autoritățile competente care atestă proprietatea asupra unei anumite parcele de teren sau imobil. Este un document esențial pentru proprietarii de terenuri sau imobile, fiind necesar în diverse situații legale sau administrative. În acest ghid detaliat, vom explora procesul de obținere a unui extras de carte funciară și documentele necesare pentru acest demers.

Ce este un Extras de Carte Funciară?

Un extras de carte funciară este un document emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) care conține informații despre proprietatea asupra unui teren sau imobil. Acest document atestă legalitatea proprietății și conține detalii precum suprafața terenului, amplasarea, hotarul, proprietarul sau posesorul legal, împrumuturi, ipoteci și alte încărcături.

Procesul de Obținere a unui Extras de Carte Funciară

 1. Stabilirea Autorității Competente: Pentru a obține un extras de carte funciară, trebuie să te adresezi Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) din zona în care este situat terenul sau imobilul de care ești interesat.
 2. Obținerea Formularului de Cerere: Contactează OCPI-ul sau vizitează site-ul web al instituției pentru a descărca formularul de cerere pentru extrasul de carte funciară. Asigură-te că completezi corect și complet toate informațiile solicitate în formular.
 3. Documente necesare: Pentru a completa cererea, vei avea nevoie de următoarele documente:
  • Actul de identitate al solicitantului (copie)
  • Documentul de proprietate asupra terenului sau imobilului (ex. contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.)
  • Documente care atestă plata taxelor și impozitelor aferente terenului sau imobilului
  • Alte documente relevante pentru situația specifică, cum ar fi procuri sau certificate de moștenitor (dacă este cazul)
 4. Depunerea Cererii și a Documentelor: După completarea formularului de cerere și adunarea documentelor necesare, mergi la sediul OCPI-ului și depune cererea și documentele la registratura instituției. Asigură-te că păstrezi copii ale tuturor documentelor depuse.
 5. Plata Taxelor și a Tarifelor: După depunerea cererii, vei fi instruit să plătești taxele și tarifele aferente eliberării extrasului de carte funciară. Suma taxelor poate varia în funcție de regiune și de valoarea terenului sau imobilului.
 6. Așteptarea Procesării Cererii: OCPI-ul va analiza cererea și documentele depuse și va verifica legalitatea proprietății. Procesul de procesare poate dura câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de volumul de muncă al instituției și de complexitatea cazului.
 7. Ridicarea Extrasului de Carte Funciară: Odată ce cererea ta este procesată și extrasul de carte funciară este emis, vei fi notificat să ridici documentul de la sediul OCPI-ului sau prin poștă, în funcție de preferințele tale și de politicile instituției.

Concluzie

Obținerea unui extras de carte funciară poate fi un proces complex și uneori consumator de timp, dar este esențial pentru a atesta proprietatea legală asupra unui teren sau imobil. Asigură-te că completezi corect toate formularele și furnizezi documentele necesare pentru a evita întârzierile sau problemele în procesul de obținere a extrasului de carte funciară. Odată ce ai obținut documentul, vei avea la dispoziție un certificat oficial care atestă legalitatea proprietății și care poate fi folosit în diverse situații legale sau administrative.